Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:

  • 30 – 15 dní pred nástupom 30% ceny pobytu
  • 14 – 6 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
  • 5 – 1 dní pred nástupom 80% ceny pobytu
  • v deň nástupu 100% ceny pobytu.

So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.